Rozeznanie rynkowe na działania informacyjne oraz promocyjne

Rozeznanie rynkowe na działania informacyjne oraz promocyjne na potrzeby realizacji projektu „System Autonomicznej Inspekcji Łopat Turbin Wiatrowych (AIS-B)”, realizowanego na podstawie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 27.09.2021 roku o numerze POPW.01.01.02-18-0014/21-00 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2
Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”.

I. Podmiot przeprowadzający rozeznanie rynkowe:
SmartDrones Sp. z o.o., 20-346 Lublin, ul. Długa 5 pok. 112a

II. Miejsce i termin składania rozeznania:
Prosimy o przesłanie ofert na adres mailowy office@smartdrones.pl do dnia 18.05.2023.
W tytule wiadomości e-mail podając: „Cennik na zakup usług informacyjnych oraz promocyjnych”

III. Przedmiot rozeznania rynkowego:
Prowadzenie działań informacyjnych oraz promocyjnych dla spółki SmartDrones.

Spółka SmartDrones realizuje projekt pod nazwą „System Autonomicznej Inspekcji Łopat Turbin Wiatrowych (AIS-B)”. W wyniku realizacji projektu powstanie urządzenie instalowane
na dronie, umożliwiające przeprowadzanie w pełni zautomatyzowanej inspekcji łopat turbin
wiatrowych.

Oferta kierowana jest do Segment nr 1 – firmy serwisujące wiatraki oraz Segment nr 2 – właściciele i producenci turbin wiatrowych.

Działania promocyjne w postaci publikacji artykułów sponsorowanych oraz reklama w Internecie, będą kierowane do grup społecznościowych skupionych wokół tematyki OZE i farm wiatrowych.