O Nas

Naszym celem jest automatyzacja wszelkich inspekcji z wykorzystaniem dronów. Koncentrujemy się na infrastrukturze energetycznej jako infrastrukturze krytycznej, która wymaga częstych i regularnych przeglądów w celu sprawdzenia stanu technicznego i podjęcia decyzji o ewentualnym serwisie.
Wykluczamy czynną rolę człowieka z procesu przeprowadzania inspekcji jak i sporządzania raportów z otrzymanych wyników. Zadania te wykonywane są automatycznie przez drona. Stąd, rola człowieka sprowadza się jedynie do wskazania obiektu inspekcji, a następnie uruchomieniem misji jednym przyciskiem.

© 2023 SmartDrones

Aktualnie firma realizuje projekt:
System Autonomicznej Inspekcji Łopat Turbin Wiatrowych (AIS-B)”,
realizowanego na podstawie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
z dnia 27.09.2021 roku o numerze POPW.01.01.02-18-0014/21-00  Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,
Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów,
Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Aktualności:

Data publikacji: 2023-01-15
Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym dostępnym pod linkiem:
http://smartdrones.pl/wp-content/uploads/2023/01/xxx.pdf

Data publikacji: 2023-01-15
Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym dostępnym pod linkiem:
http://smartdrones.pl/wp-content/uploads/2023/01/yyy.pdf

Data publikacji: 2022-03-16
Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym dostępnym pod linkiem:
http://smartdrones.pl/wp-content/uploads/2022/03/Zapytanie-ofertowe-z-dnia-16-03-2022-Sprzet-IT.pdf

Data publikacji: 2022-03-11
Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym dostępnym pod linkiem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/98241 

Data publikacji: 2022-02-25
Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym dostępnym pod linkiem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/94061

Data publikacji: 2021-11-26
Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym dostępnym pod linkiem: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/78335