Zautomatyzowane inspekcje turbin wiatrowych

Naszym celem jest automatyzacja wszelkich inspekcji z wykorzystaniem dronów. Koncentrujemy się na infrastrukturze energetycznej jako infrastrukturze krytycznej, która wymaga częstych i regularnych przeglądów w celu sprawdzenia stanu technicznego i podjęcia decyzji o ewentualnym serwisie.

Dlaczego SmartDrones

Automatyzacja inspekcji

Automatyczne wykonywanie inspekcji: trasa oblotu generowana jest automatycznie przez chmurę, obliczeniową i przesyłana do drona – trwa to około 10 sekund.

Archiwizacja raportów

Usługa gwarantuje bezpieczne przechowywanie i archiwizację wszystkich generowanych raportów.

Digitalizacja procesu

Raport o stanie technicznym farmy wiatrowej wraz z walidacją jakości zdjęć przesyłany jest bezpośrednio po odbytej inspekcji – trwa to około 10 sekund.

Łatwość obsługi

Obowiązki i odpowiedzialność techników są skoncentrowane na analizie otrzymanych wyników, zamiast na samym przeprowadzaniu skomplikowanych i czasochłonnych inspekcji.

Co zyskasz jako właściciel i operator farm wiatrowych

Skrócony czas inspekcji

Skrócenie czasu wykonania inspekcji łopat z 6-8h do 30 min, co wiąże się z mniejszymi przestojami wiatraków w produkcji energii co wpływa na rentowność farmy

Digitalizacja procesu

Digitalizacja procesu wykonania przeglądu serwisowego łopat, dla wszystkich posiadanych farm wiatrowych.

Łatwość obsługi

Możliwość wykonania badania stanu technicznego łopat w ramach własnych dostępnych zasobów, bez konieczności angażowania stron trzecich.

U

Wczesne wykrywanie usterek

Możliwość wczesnego wykrywania usterek powierzchni łopat, tym samym zmniejszenie potencjalnych kosztów serwisu.

Co zyska firma serwisująca farmy wiatrowe

Automatyzacja inspekcji

Automatyczny oblot drona wzdłuż łopat turbiny wiatrowej wykonany w mniej niż 30 min związany z jednoczesnym wykonaniem zdjęć całej ich powierzchni.

Automatyczna analiza

Automatyczna analiza stanu technicznego łopat zakończona wygenerowaniem raportem dla klienta bezpośrednio po wykonanym locie.

Archiwizacja raportów

Archiwizacja pozyskanych materiałów z inspekcji.

Misje bezobsługowe

Wykluczamy czynną rolę człowieka z procesu przeprowadzania inspekcji jak i sporządzania raportów z otrzymanych wyników. Zadania te wykonywane są automatycznie przez drona. Stąd, rola człowieka sprowadza się jedynie do wskazania obiektu inspekcji, a następnie uruchomieniem misji jednym przyciskiem.

Wszystko w aplikacji

Po wykonanej misji automatycznie generowany jest raport o stanie technicznym instalacji fotowoltaicznej, który można przeglądać w dedykowanej aplikacji.

Przejrz do aplikacji

Zamów produkt/usługę

Radio1

Radio2

10 + 7 =

Kontakt

SmartDrones​ Sp. z o.o.
Długa 5/112a
20-346 Lublin

Jesteś zainteresowany systemem lub zakupem? Napisz do nas

7 + 15 =

Aktualnie firma realizuje projekt:
System Autonomicznej Inspekcji Łopat Turbin Wiatrowych (AISB), realizowanego na podstawie umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z dnia 27.09.2021 roku o numerze POPW.01.01.02-18-0014/21-00, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej